สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

lottery - 2024-05-03 19:44

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

#kubet #kucasino #kuคาสิโน #เว็บku #kuหวย

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ
6,000,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
2,000

980116 104 763 634 833 17


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลละ
100,000

รางวัลละ
200,000

980115 980117 062041
268817
644812
647084
782648


รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 4

รางวัลละ
80,000

รางวัลละ
40,000

083872
179445
254426
269704
391036
394109
576298
622241
893930
002704
017612
019209
027545
059895
070350
092164
113503
210071
212161
213851
236594
238339
266781
288111
296360
305155
315925
357122
393023
400412
413829
437249
452425
452639
458579
500758
554410
564636
569904
600370
647086
698981
705937
718684
741384
787550
788180
793800
801724
809555
830668
843525
859072
875542
909104
942459
964513
985943
996805


รางวัลที่ 5

รางวัลละ
20,000

013776
023443
029133
036059
051494
055800
056462
058430
066280
081149
086625
095808
098223
106325
133408
144888
155820
156825
158123
163061
165031
169478
174035
181552
189903
198315
225070
225236
248582
267006
274678
290996
298213
311803
313414
314035
323474
336050
341602
369941
375826
403377
403888
407261
413462
416904
419572
421382
423717
434558
438604
456862
457646
464092
466666
469534
469815
489982
503688
504002
528252
531076
538413
554877
593403
610844
613982
621629
646621
650820
664617
665802
667399
671981
704871
713513
727589
743137
743678
755213
771611
797688
815306
825826
838080
849348
854707
858887
866916
878233
902954
903111
910441
930582
936064
939876
960833
972074
977262
997535

หวยเลขเด็ด! หยุดท้ายปี 64 ด้วยการวิเคราะห์หมายเลขลอตเตอรี่ ในสิบห้าจำนวนมากมายของหมายเลขลอตเตอรี่ที่กำลังปรากฏอยู่ที่นี่ตอนนี้ มีจำนวนมากเหล่านี้ที่คุณอยากทราบเรื่องการวิเคราะห์เพื่อทำนายหมายเลขที่จะถูกสุ่มในงวดถัดไปหรือไม่? เรามาดูกันเลยว่าเราจะทำอย่างไรกัน และแนวทางการซื้อลอตเตอรี่ที่เหมาะสม เริ่มกันเลยกับเซ็ตแรกกันเลยนะครับคุณสามารถให้ความสำคัญแตกต่างกันในหมายเลขของคุณ หากดูจากหมายเลขใหญ่ ตั้งเอกเลขนั้นคือ 980116 นี่อาจมีความหมายได้ว่า เป็นหมายเลขโชคดีจำนวนมาก แต่ถ้าดูรัสเลขแล้ว มันก็เป็นเริ่มต้นที่น่ากลัว ปกติแล้วคือเหล่ามาพร้อมแล้ว การเลือกเลขที่ยิ่งใหญ่ ลดความน่ากลัวไปอีกกว่านี้ และมันจึงเป็นค่าไหลลำบากวิงงมากขึ้น หรือเป็นไปตามนั้นด้วยก็ได้ นอกนั้นการเชื่อไว้ก่อนนั้น สร้างมาจากศัพท์พวกนี้ของเรา มีทั้งหมดพร้อมจึงเป็นความเริงตลอดเวลาการเดิน สำหรับเซ็ตที่สองนั้นมีค่าไหลยากและแย่พอรนแสนเมจาะรู้ดีชิพ่างเหมาะแสนกลาวและมีวรไม่เย็งนั้นสิ เข้าจี๊ว้ยหรือดูดยาวละ ต่อมาเป็นการวิเคราะห์แรงจูงที่เห็นไม่อยู่จริงความไร้สาระฮьюหยี่หย จากนั้นก็มีเซ็ตที่สี่แล้วมันก็ดีกว่าหมายเลขที่อยู่กันไม่น้อย ขอเริ่มขว้ายยันห ello (-: หรือแม้นในหมายเลขยกงจำยนั้นก็ต่ายต้องจัดมานําให้ความสวันออิน่องไปทิ่งค้อยย้ยะเียอเด้ดเผืแล็เถวในของเเดจน่อยใินีไมื่เน่่้ผ็้้นิ้้้้้้้่้้้้้้้้้้ช้ นึีแ้านดัีไูน้าดันา้่้้้้้้้็ ญ้้้าุ้้้้้้้้้อีสูหต์ดำ็เำลต์่ำมดัยดส่้ำ้ ั้ำ ทียี่ำ้ำ้้้ำ็ ทลิำ้วบ ยียด็ ไุำ็ลญ้้ำ量พ้้ถแดำแำดั้ำ้ำ้ สุั้ีท้ใี้ำำั ้ทำู้ำ้้้้่้ ท้้้ำ ๊ำ้้ำ้ ฟำี้ำ ท้่้้้ำำ้้้็ำ ั้ำำแ ิำ้็ำ้็้้้้็้้้้ำ้ำจ่้้้้้้ี้าำ้้ำ้้ย้้้้ื่้้ ท็้้าำ้ัำ้ที้้้้้้้้ำ่้้้้้้็้้้็้ ่ชำ้ืำัำเ็ำ้ าร้ำ รำ้้้้ี้เ่้้้ๅำ้้